Skip to content

 


הרשמה לכנס | Registration for the conference
*במידה וההרשמה מתבצעת באמצעות התחייבות מוסדית עלות רישום לסטודנט - 250 ש"ח

להרשמה הכוללת הצטרפות לאיגוד רופאי בריאות הציבור , ההצטרפות הינה לחברים חדשים בלבד!
רופא/ה המעוניין/ת לחדש חברות באיגוד לשנת 2024 לחץ/י כאן  ולאחר מכן לחזור להרשמה לכנס בטופס זה.
נרשמים במקצועות שאינם רפואה המעוניינים להצטרף לאיגוד / לחדש חברות באיגוד לשנת 2024 יש ליצור קשר עם מחלקת השירות של הר"י  - 03-6100471

פרטים אישיים | Personal Information
תשלום
פריט כמות מחיר ליחידה מחיר
סכום ביניים סכום ביניים
הנחה
סה״כ סה״כ
0.00

בסיום מילוי הטופס תועברו לאתר מאובטח לצורך ביצוע התשלום. רק לאחר השלמת שלב התשלום, תסתיים ההרשמה.

פרטים עבור חשבונית/קבלה

יש להזין מספר בעל 9 ספרות. במידה והמספר קצר יותר, יש להזין 000 בתחילת המספר.

בסיום מילוי הטופס תועברו לאתר PayPal לצורך ביצוע התשלום. רק לאחר השלמת שלב התשלום, תסתיים ההרשמה.

כדי לאמת שאכן הוזמנת, יש למלא את הקוד שסופק לך ע"י המזמין